Kinderen en jongeren

Counseling bij kinderen en jongeren is een net iets ander traject, al is het alleen al omdat er sprake is van meerdere partijen: kind/jongere en de ouder(s). Succes van een traject is sterk afhankelijk van zowel de motivatie van het kind of de jongere, als die van de ouder(s).

Ik maak gebruik van de Gordon-methode als middel tot opvoedondersteuning en bij counseling van kinderen en jongeren. De Gordon-methode sluit aan bij mijn visie dat kinderen zelf een actieve rol spelen in hun ontwikkeling tot volwassene. Ze hebben keuzevrijheid en hebben daarom ook een gedeeltelijke verantwoordelijkheid. Ouders (en counselors) hoeven ongewenst gedrag niet weg te kappen, maar willen de omstandigheden creëren waarin kinderen tot bloei kunnen komen.

Bij een eerste kennismaking spreek en zie ik graag zowel het kind als de ouder(s). Daarbij kunnen we wederzijdse verwachtingen uitspreken en een hulpvraag formuleren. Zodra het kind eraan toe is, wil ik graag met het kind individueel aan het werk. Na elke sessie zal ik, samen met het kind, kort terugkoppelen aan de ouders. Daarnaast zal ik één of meerdere oudergesprekken afspreken.

Bij kennismaking met jongeren laat ik de keuze graag bij de jongere zelf, of hij/zij alleen komt of met een ouder(s). Bij jongeren tussen de 12 en 16 jaar zullen er nog oudergesprekken zijn waar de jongere bij is. Jongeren vanaf 16 jaar beslissen zelfstandig en hebben zelfstandig recht op informatie.